City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Datum: 8-4-2021

48 overheden en marktpartijen sluiten zich aan bij City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Op donderdagmiddag 8 april hebben tijdens de Innovatie Expo 48 nieuwe, gemotiveerde partners zich aangesloten bij de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Het totaal komt zo op 86 partners.
In de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen werken steden, provincies, Rijk, bouwbedrijven, kennisinstellingen en koepelorganisaties zij aan zij om gezamenlijke ambities op het gebied van duurzaam bouwen te verwezenlijken.

Forse opgaven
De komende jaren moeten een miljoen woningen gerealiseerd worden om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. Tegelijk staan we voor de opgave om dit circulair en klimaatneutraal te doen, met hernieuwbare grondstoffen en reductie van CO2 en stikstof.

Ambitieus
De centrale ambitie van de deelnemers in deze City Deal is dan ook om van de bouwsector een drijvende kracht te maken voor de circulaire economie. De komende jaren zal veel moeten veranderen in de manier waarop er gebouwd wordt en de materialen waarmee dat gebeurt.

Innovaties
Gezamenlijk gaan de partners aan de slag met industrieel, demontabel en biobased bouwen. Er wordt gezocht naar nieuwe waarderingsmethoden om circulair en demontabel bouwen betaalbaar en financierbaar te maken. Zo draagt de bouwsector bij aan een duurzame toekomst voor Nederland en dragen innovatie en duurzame bouwtechnieken bij aan een waardevolle gebouwvoorraad.

Deze City Deal laat zien dat circulair en conceptueel bouwen bijdragen aan de betaalbaarheid en de voortgang van de bouwagenda. Bovendien kan het een positieve impuls aan ons landschap geven en helpen klimaatverandering tegen te gaan.


City Deals
In City Deals werken gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties in gelijkwaardigheid samen aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Het concept van de City Deal is zes jaar geleden ontstaan in het programma Agenda Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Inmiddels zijn 27 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid. City Deals zijn in diverse onderzoeken van o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving en de NSOB aangemerkt als krachtige voorbeelden van bestuurlijke innovatie. In 2019 werd aan City Deals een Best Practice-certificaat toegekend tijdens de European Public Sector Awards. Lees meer over City Deals.

De volgende partijen sluiten zich op 8 april aan bij de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen:
Steden: Venlo, Alphen aan den Rijn, Eindhoven, Amersfoort, Boxtel, Dordrecht, Zaanstad,
Purmerend en Amsterdam.
Provincies: Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht.
Overige partners: Centrum Hout, Groen Ontwikkelfonds Brabant, Biobased Creations, Bouwend
Nederland, MVO Nederland, BTIC, Brickton, AM Vastgoed, ASR, Blue City, Rabobank, Trivire, Buro
Kade, Chainable, De Sleutels, Ons Doel, Duwo, Portaal Leiden, Healthy Homes, TNO, SVH, The
New Block, Treeport, Stichting Probos, Koopmans Bouwgroep, Parteon, Coup-Group,
Rijksvastgoedbedrijf, Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, Woonbron, Pioneering, NEPROM en
Samenwerkingsverband Lente, Synchroon.


Founding partners:
Steden: Leiden, Den Haag, Almere, Utrecht, Leeuwarden, Nijmegen
Provincies: Zuid-Holland, Flevoland
Rijksoverheid: LNV, BZK (BFR, B&E, R&L, WB), I&W
Private Partijen: Dura Vermeer, Van Wijnen, BAM, Bouwfonds Property Development (BPD), ASN
Bank, Madaster Services Netherlands, Sustainer, Sweco Nederland, ITMOOS, New Horizon,
Urban Climate Architects, Finch Buildings, Cepezed projects, Rc Panels
Kennisinstellingen: Universiteit Utrecht (Urban Futures Studio), Hogeschool van Amsterdam, TU
Delft (The Green Village) en de Hogeschool Utrecht
Netwerkorganisaties: Platform31, Cirkelstad, De Bouwcampus, Stichting C-creators, iCircl, Netwerk
Conceptueel Bouwen, Holland Houtland, Dutch Green Building Council
Vereniging van Woningcorporaties: Aedes


Lees meer over deze City Deal op AgendaStad.nl.
City Deals leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo werken we
samen aan de toekomst van stedelijk Nederland.


Deel dit bericht